Relaxační bubnování v Artykadle


 

Relaxačni bubnování v Artykadle

v Holicích, TGM. 27

pro každého, bez rozdílu věku

Pravidelné působení vibrací bubnů,
volného a mantrického zpěvu
pročišťuje energetický systém člověka a
uvádí ho do souladu s přírodou,
umožňuje spočinutí v hladině alfa,
aktivní odpočinek, zlepšení nálady
a nabytí energie do dalších dnů.

Cena za celý kurz: 700 Kč
Cena za jednotlivou lekci: 160 Kč

Prosím rezervujte si svá místa včas na info@artykadlo.cz


    Termíny: středy od 18 hodin

               7. a  21. února
               7. a 21. března
               4. dubna