Prožitkové programy pro děti

spočívají v sérii příběhů spojených s hrou na etnické a lidové nástroje. Do příběhů se děti samy aktivně zapojí hrou na perkuse, zpěvem a pohybem. Rozvíjí tak své hudební a rytmické vnímání. Příběhy jsou tematicky zaměřeny na úctu k přírodě, na spolupráci, správné dýchání, zpívání pro radost a vytváření volné hudby. Při hraní rytmických struktur jim pomohou jednoduché říkanky a písně. Během příběhů zažijí i chvilky relaxace při poslechu tradičních hudebních nástrojů jako je didgeridoo, brumle, koncovka, tibetské mísy, ústní harfa, fujarka, rámový buben a djembe. Prožijí si sílu hudby, tance a zpěvu. Délka jednoho příběhu 45 – 60 minut. Program je vhodný pro MŠ, 1. st. ZŠ a speciální školy. Příběhy je možno realizovat i jednotlivě.