O mně

Pracuji LH metodou CELOSTNÍ MUZIKOTERAPIE, při které vytvářím přímou hudbu hrou na nástroje s přirozeným laděním a používám alikvotní zpěvové techniky. Využívám lidové a etnické nástroje jako je didgeridoo, tibetské mísy a zvonky, gong, salašnická fujarka, koncovka, brumle, ústní harfa, djembe, rámový buben, udu a další. Celostní muzikoterapie vychází z holistického náhledu na člověka a jako taková terapeuticky působí na celou naši osobnost, na část tělesnou, duševní, emoční i duchovní. Působí přes vnímání smyslové, mimosmyslové i nadsmyslové. Řadí se mezi pravohemisférové terapie. Slouží jako relaxační, antistresový a preventivní program. Podporuje komunikativní kompetence, rozvíjí intuitivní vnímání a tvůrčí schopnosti. Ladí energetický systém člověka a podporuje správné fungování jeho imunitního systému.

 

Celostní muzikoterapii I., II. a III. jsem vystudovala na FF UP v Olomouci. Studium jsme završili absolventskými koncerty v letech 2011, 2014 a 2017. CM I.a II. byla zaměřena na zvládnutí hry na nástroje, rozvoj nadsmyslového vnímání a získání teoretických znalostí. Součástí CM III. byl sebezkušenostní výcvik. Od roku 2018 jsem se stala profestním členem EACM, tzn. že kromě splnění kvalifikačních předpokladů a supervizí splňuji i potřebnou délku praxe -  více než 500 hodin. Nyní spolupracuji se zařízeními různých typů, ať už se speciálními i základními školami, stacionáři, mateřskými školkami a mateřskými centry i s občanskými sdruženími pro zdravotně postižené, ve kterých terapie dále rozvíjím. Pořádám též relaxace pro dospělé, semináře na témata spojená s celostní muzikoterapií a používanými nástroji a bubnovací kruhy. Při tvorbě prožitkových programů - muzikoterapeutických příběhů pro děti využívám též svých bohatých pedagogických (PF UJEP 1999) a tanečních zkušeností (členka skupiny orientálních tanců Mathab 2007). Nyní mohu nabídnout též individuální terapie, hrané a zpívané přesně na míru Vašich potřeb.

 

Své zkušenosti s prací pro SPHCH (Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě) jsem měla možnost prezentovat v rámci mezinárodní konference ve Vídni EHDN 2018 Plenary Meeting a článek Holistic Musictherapy in Huntington´s disease byl zveřejněn v JNNP (Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry).

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.