Víla Zvoněnka

Vám bude vypravět příběh o svém krásném domově, květinové louce, a seznámí Vás s jejími obyvateli mravenci, slavíkem, čmelákem i s lesní studánkou. Děti se do příběhu aktivně zapojí pohybově, hrou na perkuse i zpěvem.